SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

Europrojekty.pl  /  nr 116 / czerwiec - lipiec 2017

 

Od redakcji:

Mentalny parawaning

Zaczęły się wakacje. Zobaczmy jak wyglądają plaże np. w Hiszpanii i nad polskim Bałtykiem. Tam wszyscy są obok siebie, cieszą się z tego, że są razem, zawierają znajomości, rozmawiają. U nas od samego świtu trwa wyścig, by na plaży zająć jak najwięcej najlepszego miejsca pod własną „zagrodę”. To proste zderzenie zachowań ludzi może prowadzić do kilku refleksji, które odnoszą się do naszego codziennego życia.

 

Media codzienne, bo czasopisma niestety nie mają szans na uczestniczenie w „sprzedawaniu” rzeczywistości – może też tego nie chcą –, w którym to przekazie dominuje strach, pasożytowanie na tragediach w imię zasady, że „dobra wiadomość, to zła wiadomość”, kreują zupełnie fałszywy obraz świata. Stwarzane jest wrażenie, że Polska jest pępkiem świata i zainteresowania miliardów ludzi. Otóż tak nie jest. Doniesienia o tym, co się u nas dzieje można porównać z wiadomościami światowych agencji informacyjnych o tym, co wydarza się na arenach politycznych w Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji i w Rumunii, choć o tej ostatniej może by warto szerzej informować, bo ma ona 6-7 procentowy wzrost PKB. O Polsce jest cicho i nikt w Europie, z wyjątkiem wąskiej klasy politycznej się nią nie interesuje. Cisza.

W świecie mediów żyjących z reklamy – chodzi tu o telewizję, ktoś wpadł na zdumiewający i jakże skuteczny pomysł. W milionach włączonych telewizorów zapada nagle na 2-3 sekundy cisza. Ludzie, zakażeni bakcylem ciągłego wrzasku w tle ich życia, natychmiast zwracają wagę na ten niezwykły moment. Zepsuło się coś, trzeba będzie naprawiać odbiornik? I zaczynają gapić się w ekran. Po tej kluczowej chwili milczenia rozpoczyna się reklama. I tę to już każdy zapamięta. Genialne. Reklama rozpoczynająca się od 3 sekund ciszy.

Z podwórka samorządowego, czyli od ściany do ściany. Jest dwóch takich prezydentów miast, którzy prawie codziennie istnieją w krajowej przestrzeni medialnej, jako szermierze walki o różne samorządowe, i nie tylko, prawa. Jeden z nich rządzi miastem, które obecna premier w trakcie kampanii wyborczej sprzed 2 lat reklamowała jako symbol „Polski w ruinie”. Dopiero przy okazji absurdalnego wszczęcia sprawy wobec decyzji prezydenta sprzed 5 lat o przekroczeniu uprawnień co do organizacji amatorskiego meczu piłkarskiego obserwowanego prze 200 widzów, za co mu grozi nawet do 8 lat puszki, otrzeźwiał w swej megalomanii i – dla celów własnej obrony – zaprezentował przemiany, jakie nastąpiły w tej czarnej dziurze: powstały tysiące miejsc pracy, bodaj 25 fabryk itd. Kto o tym w Polsce by wiedział, gdyby nie to, że prezydent ochoczo może pójść do więzienia i stać się męczennikiem walki o demokrację i samorządność. Teraz, dzięki tej osobistej aferze, wreszcie mogliśmy się dowiedzieć, że w symbolu „Polski w ruinie” nastąpił ogromny postęp cywilizacyjny.

Czy ktoś wie coś konkretnego na temat miasta, którego prezydentem jest człowiek dla wielu kontrowersyjny, który jednak w sondażach, mimo swej odmiennej orientacji seksualnej dla 26 procent obywateli jest dobrym kandydatem na stanowisko Prezydenta RP? Ja słyszałem z jego ust tylko banały, że jego miasto jest piękne. I w jednym i w drugim przypadku o lokalnych samorządach, projektach, sukcesach w pozyskiwaniu funduszy unijnych itp. ważnych sukcesach dla obywateli – Cisza! Ale ta cisza nie powoduje masowych wejść na strony tych miast, czytanie o tym w prasie, a jedynie kolejne bombardowanie publiczności politycznymi poglądami obu gospodarzy w totalnej bitwie na arenie ogólnopolskiej. Budują oni swój własny wizerunek, a nie lokalnych społeczności, które wyniosły ich do władzy. Jeszcze chwila, a obaj ci panowie każą sobie płacić mediom za wywiady i to wcale nie na temat ich miast. O tysiącach mieszkańców i o tym, jak im się żyje – Cisza. Panowie ci, a także wielu innych zasiedziałych od 20-lat włodarzy miast i gmin otoczonym własnym, coraz okazalszym parawanem, odgradzającym ich od najbliższego otoczenia – bo taki jest medialny przekaz – nie zdają sobie sprawy z faktu, że nic nie trwa wiecznie, i że jeśli świat będzie słyszał tylko nazwiska a nie to, co się dzieje w ich miastach i gminach, to marne są ich szanse przy kolejnych wyborach. Krańcową sytuacją jest także pokazywanie fałszywej skromności, czyli osiąganie sukcesów, ale nie łączenie ich z władnym nazwiskiem, tylko firmowanie dobrych, skutecznych działań tajemniczym „ dzięki staraniom samorządu takiego to a takiego”, lub, co najczęstsze, wymienianie tylko źródła dofinansowania czyli najczęściej UE. To także wyraz pychy, przekonania, że i tak każdy wie, że za sukcesem stoi marszałek, prezydent, burmistrz, wójt. O naiwności!

Media niezależne, nie tkwiące w promocyjnych układach z różnego rodzaju departamentami promocji, rozwoju, czy funduszy europejskich samorządowych urzędów, nie mają szans na dopchanie się do kasy przeznaczonej obowiązkowo przez darczyńców (UE) na promocję dofinansowanych projektów. To samo dotyczy setek instytucji otoczenia biznesowego obracających miliardami euro. Obowiązuje bowiem zasada, by dla „transparentności” firmy te i instytucje ogłaszały przetargi dla agencji reklamowych, które zarządzać będą ogromnymi sumami przeznaczonymi na promocję projektów unijnych. No, przecież skoro tak, to można i należy zadać pytanie dlaczego szef jakiejś np. agencji rozwoju lub parku technologicznego nie założy firmy – słupa i to ona właśnie nie wygra przetargu na gospodarowanie tą kasa? To takie proste. Ale o tym także cisza, a parawan coraz wyższy. O przetargach i ich naturze w kolejnym wydaniu magazynu.


 

 

Jacek Broszkiewicz

redaktor naczelny

Prairie Mining:
Węgiel z Polski
na europejskich rynkach

Z Mirosławem Tarasem rozmawia Jacek Broszkiewicz


Trzeba wreszcie postawić poważnie na rozwój czystych technologii węglowych, a przestać dotować technologie „zielone”, ponieważ one powodują tylko podwyższanie kosztów wytwarzania energii.

To się nie musiało wydarzyć… (2)

Jak budować swoją odporność?


Przekupywanie, ogłupianie i zastraszanie to instrumenty, z których może korzystać każda władza, która już jest dyktaturą, bądź zmierza do takiego sposobu rządzenia.

Polskie lęki

 

 

 

 

Gdybym miał określić, jakie uczucie jest najczęściej przeżywane przez Polaków, wymieniłbym lęk. Przyczyn jego rozprzestrzeniania się i intensyfikowania jest kilka.

A jednak węgiel!

 

 

 


TAURON Polska Energia podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie określające wstępne warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

W drodze do Smart City

 


Z Tadeuszem Krzakowskim, prezydentem Legnicy - rozmawia Jacek Broszkiewicz


Idziemy z duchem czasu, starając się ulepszać systemy zarządzania miastem wykorzystując nowe technologie. Uważam jednak, że inteligentne miasto, niezależnie czy korzysta z nowoczesnych technologii, czy nie – powinno przede wszystkim służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Szwajcarski znaczy - wyjątkowy


 14 czerwca 2017 roku mija 10 lat od momentu, w którym kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku podpisały z rządem Konfederacji Szwajcarii Umowy Ramowe dotyczące realizacji Swiss Enlargement Contribution – szwajcarskiego Programu wsparcia dla nowych członków Unii Europejskiej.

Nowy etap
w starych murach

 

 Koniec roku szkolnego zbiegł się z początkiem nowego etapu działalności FabLabu Bielsko-Biała, pierwszego w regionie laboratorium druku 3D i szybkiego prototypowania, które stworzone zostało w 2014 r. przez ARR SA w Bielsku-Białej.

Wspierać,
nie przeszkadzać!

 

O technologiach finansowych, nowych technologiach w energetyce i w służbie zdrowia, nowoczesnych systemach zarządzania w przedsiębiorstwach oraz praktycznym zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych w biznesie dyskutowano 24 i 25 kwietnia w Tarnowie podczas 10. Forum Inwestycyjnego, które odbyło się pod hasłem ”Ludzie – Technologie – Zarządzanie”.

Spojrzenie gospodarza regionu

 


Z Jackiem Krupą, Marszałkiem Województwa Małopolskiego - rozmawia Jacek Broszkiewicz


Dziś Małopolska jest zupełnie innym regionem, niż było to jeszcze kilka lat temu – i co najważniejsze, dostrzegają też to nie tylko polscy, ale i zagraniczni eksperci.

Czas na fazę wznoszenia

 


Z dr Janem Pamułą, Prezesem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - rozmawia Jacek Broszkiewicz

Musimy zrobić wszystko, by wejść w fazę stromego wznoszenia, jeśli idzie o pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa środków zewnętrznych na rozwój w ramach funduszy UE.

Wszystkie ręce na pokład!

 


Z dr Arturem Paszko, Prezesem Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. - rozmawia Jacek Broszkiewicz


„Kraków – Nowa Huta Przyszłości” to jeden z trzech najważniejszych, a zarazem, śmiem twierdzić, najtrudniejszy projekt strategiczny Miasta.

Wpływ unijnego wsparcia na rozwój Małopolski

Z dr Rafałem Soleckim, Dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości - rozmawia Jacek Broszkiewicz


Od tej perspektywy finansowej operujemy także środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, które obecnie stanowią aż 53 procent środków w gestii MCP.

Będzie dalej z czego brać...

 


Komisja Europejska przedstawiła wstępne koncepcje ws. finansów UE do 2025 r. Ma to być otwarcie debaty na temat nowego wieloletniego budżetu UE. W dokumencie znalazły się zapisy wskazujące na związek między praworządnością a finansami, ale bez wyraźnej warunkowości.

Pieniądz z zewnątrz
generuje inwestycje

 

 


Z wielkim przekonaniem, opierając się na bogatym doświadczeniu, mogę stwierdzić, że dziedzina pozyskiwania funduszy pozabudżetowych to kluczowa sfera życia publicznego miasta i jego mieszkańców.

Most, który trwa
Szwajcarskie ślady w Karpatach

 


Projekt „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” jest zakończony, ale konstrukcja jest solidna. Cel, jakim było wsparcie rozwoju regionalnego w Województwie Podkarpackim został zrealizowany.

Smart City, metropolie
i ZIT-y...


Z Adamem Hamryszczakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju - rozmawia Antoni Szczęsny

Podejście „smart” oznacza bardzo dużą partycypację społeczną w tworzeniu inteligentnych miast i poddanie społecznej ocenie proponowanych rozwiązań.

Dom - Maćkowa Ruda

 

 W maju br. ukazała się książka-album autorstwa prof. Andrzeja Strumiłły „Dom”, której wydawcą jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad czarną Hańczą”.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 785 845 005

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |